משרד ראשי - מגדל המוזיאון, קומה 23, ברקוביץ' 4
תל-אביב, 64238

שלוחת ירושלים – רח' הרב קוק 8 י-ם ירושלים,9422608

טל': 03-6855344 פקס: 03-5322585
דוא"ל: 
info@scnr-adv.comאתר: www.scnr-adv.com