פרטיות והגנת מידע
 
המחלקה מעניקה ייעוץ בסוגיות של ניהול מידע אישי ואבטחת מידע, הערכת סיכונים והסדרת מדיניות הנוגעת לתהליכים ונהלים פנים ארגוניים, ניהול, הסדרה ורישום מאגרי מידע אצל רשם מאגרי המידע.

המחלקה מעניקה בנוסף סיוע משפטי וטכנולוגי הנוגע לאובדן מידע בעקבות מתקפות סייבר, הקשחת מערכות הגנה על המידע וסיוע משפטי רגולטורי בניהול מאגרי מידע.
המחלקה אוחזת בידע העדכני המשתנה באופן תדיר ומעניקה ייעוץ בנוגע לעמידה בהנחיות רשם מאגרי המידע, והרשות להגנת הפרטיות.