המחלקה למשפט פלילי ומשמעתי

המשרד מעניק ייעוץ משפטי במנעד רחב של סוגי עבירות, בהן עבירות על פי חוק העונשין, על פי דיני ההגבלים העסקיים, עבירות מיסוי, עבירות בתחום איסור הלבנת הון, עבירות בתחום שוק ההון וניירות ערך, עבירות בתחום הגנת הסביבה, עבירות בתחומי רישוי ובכלל זה תכנון ובניה, עבירות על-פי דיני הצבא, עבירות מנהלים ונושאי משרה בתאגיד.

המשרד זכה להטביע חותם בכמה מן הפרשיות המרכזיות שנדונו בציבוריות הישראלית בעשור האחרון. בשנת 2020 השיק המשרד שירות חדש – שכפ"צ לניהול סיכונים משפטיים בענפי הבניה וההנדסה האזרחית, תוך שימוש בשירותי ייעוץ מומחים לניהול סיכונים הנדסיים ורתימת טכנולוגיות מידע לניהול התהליך.