המחלקה לדיני בנקאות ופיננסים

המחלקה מתנהלת אל מול הגופים הבנקאיים וניהול נכסי ההון המשפחתי והעסקי, עוסקת בייצוג אל מול תאגידים בנקאיים, בסכסוכים ובסוגיות עסקיות של פתרונות אשראי לעסקים.