המחלקה לדיני חברות, תאגידים ועסקים

המחלקה מתמחה בניהול הממשק המשפטי של החברות והעסקים, החל מהליווי השוטף של התאגיד במהלך העסקים השוטף, ליווי, כתיבה וניסוח הסכמים מהותיים כגון - רכישות, מיזוגים והתקשרויות; והמשך בייעוץ, ליווי וייצוג בהליכים משפטיים - בין אם במסגרת של תובענות מטעם החברה או כנגדה, ובין אם בעניינים העוסקים במשטר התאגידי של החברה - כגון סכסוכים בין בעלי המניות, ייצוג דירקטורים ונושאי משרה בתאגיד, תובענות נגזרות והליכים נוספים בהקשרים שונים ורחבים. 

המחלקה הנה בעלת אוריינטאציה עסקית ומעניקה ללקוחות המשרד ליווי גם במהלכים עסקיים כגון גיוס אשראים- בין אם מבנקים ובין אם מקרנות; איתור וגיוס משקיעים והתקשרויות עם שחקני מפתח בתחום, בארץ ובחו"ל.