המחלקה לדיני עבודה

המחלקה עוסקת בייצוג במגוון זירות משפטיות, לרבות בית הדין לעבודה, בתי הדין למשמעת, בפני רשויות ממשלתיות, ומעניקה ייעוץ וליווי למעסיקים, תאגידים ועובדים במסגרת הליכי שימוע טרם פיטורין. המחלקה מעניקה ייעוץ מונע לתאגידים ומעסיקים עפ"י חוק למניעת הטרדה מינית וכן בהליכים שונים בפני רשויות, לרבות משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.