דיני סייבר ואבטחת מידע
 
המחלקה מעניקה חוות דעת משפטיות בכל הקשור לדיני סייבר ואבטחת מידע, ליווי משפטי לחברות ביטוח בנוגע להיבטי סיכוני סייבר, ליווי משפטי ורישוי טכנולוגיה וכן עוסקת בכתיבת מסמכי מדיניות וליווי רגולטורי משפטי למנהלי אבטחת מידע, מנהלי סיכונים וועדות היגוי ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים. כמו כן המחלקה מעניקה ייעוץ משפטי המתייחס לביקורת ניהול סיכוני סייבר המתבצעת על ידי מבקרי פנים וקציני ציות.

בנוסף מתמחה המחלקה בייעוץ משפטי בכל הקשור לניהול שרשרת אספקה – (ראה – ISCMA- Israeli Supply Chain Management Association), ניהול סיכונים (ERM) בארגונים ציבוריים ופרטיים ובכל הנוגע למסחר אלקטרוני לרבות שימוש במטבעות קריפטוגרפים (ביטקוין).