המחלקה לדיני משפחה, המעמד האישי וניהול ההון המשפחתי
המשרד מתמחה בליווי מהלכים משפטיים שונים בעבור היחיד והמשפחה, ומייצג את לקוחותיו בהליכי פירוד וגירושין, בהסדרת משמורת, מזונות, הסדרי ראייה והליכים נלווים, ובענייני ירושה וצוואה.

המחלקה מקיימת פעילות ייחודית המעניקה פתרונות לסוגיות עסקיות- כלכליות במסגרת הסכסוך המשפחתי. אנשי המשרד עוסקים בתחום המעמד האישי מתוך תחושה עמוקה של אחריות וראייה רחבה של טובת הצדדים במסגרת הגרעין המשפחתי.