המחלקה לדיני משפחה, המעמד האישי וניהול ההון המשפחתי

המשרד מתמחה בליווי מהלכים משפטיים שונים בעבור היחיד והמשפחה, ומייצג את לקוחותיו בבית המשפט למשפחה ובבתי הדין הרבניים והשרעיים בהליכי פירוד וגירושין, בהסדרת משמורת, מזונות, חלוקת רכוש, הסדרי ראייה, וחטיפות ילדים.
כמו כן, עוסק המשרד בהסדרת אפוטרופסות ו
בשנת 2019 קיבל  הרשאה מידי משרד האפוטרופוס הכללי, לערוך יפויי כוח מתמשכים. 
המשרד עוסק רבות בניהול ענייני ירושה וצוואה - המשרד עורך צוואות ומנהל הליכי התנגדות לצוואות בערכאות המשפטיות.

המחלקה מקיימת פעילות ייחודית המעניקה פתרונות לסוגיות עסקיות- כלכליות במסגרת הסכסוך המשפחתי. אנשי המשרד עוסקים בתחום המעמד האישי מתוך תחושה עמוקה של אחריות וראייה רחבה של טובת הצדדים במסגרת הגרעין המשפחתי.