אקדמיה וחינוך
 
עורכי הדין שוורץ ונרקיס, עוסקים בחינוך, מלמדים סטודנטים, מרצים באקדמיה ומכשירים ליטיגטורים, תוך הקניית מיומנויות והטמעתן. הם עומדים בראש הקליניקה לפרקטיקה סניגוריאלית וליטיגציה בקריה האקדמית אונו.

עורכי הדין שוורץ ונרקיס משמשים כמרצים במסגרת השתלמות "ניהול משא-ומתן הלכה למעשה" בראשותו של מר מוטי קריסטל וחברת 
Nest Consulting ומלמדים לימודי ליטיגציה במסגרת תוכנית ההשתלמויות של לשכת עורכי הדין. 

עו"ד שוורץ שמש כמתרגל בדיני עונשין בקריה האקדמית אונו, ושימש כמרצה בתחום הפרקטיקה המשפטית במסגרת חברת "המתמחה" של לשכת עורכי הדין.

הלימודים לתארים האקדמאים המתקדמים של עוה"ד שוורץ ונרקיס בתחומי הארכיאולוגיה, ההיסטוריה והתעופה האזרחית והקלה מהווים נדבך נוסף של הלמידה המתמדת בה מאופיין המשרד וצוותו.